Politica de Cookie-uri

A. DISPOZIȚII GENERALE

Apreciem interesul dumneavoastră față de societatea TOKEN PAYMENT SERVICES S.R.L. („Societatea”, „Token”, “noi”) și activitatea noastră și vrem să ne asigurăm că vă simțiți în siguranță, sunteți informat/ ă asupra unor aspecte importante și, cu caracter general, sunt respectate prevederile aplicabile în ceea ce privește interacțiunea dumneavoastră cu acest website al Token, respectiv www.odero.ro, impreuna cu subdomeniul acestuia, https://shop.odero.ro/ (“Website-ul”) din perspectiva utilizării de cookie-uri și alte tehnologii similare (“Cookie-uri”).

În unele cazuri prin Cookie-uri se prelucrează și date cu caracter personal (“Date Personale”), astfel că referitor la asemenea prelucrări, realizate de Date Personale prin Cookie-uri prin intermediul Website-ului, vă rugăm să consultați Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal, disponibilă aici (”Politica generală de protecție a datelor cu caracter personal”).

Societatea este o persoană juridică română, având următoarele date de identificare: sediul în Str. Gara Herăstrău, nr. 4D, Green Court C, Globalworth, București, România, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/13/2021, cod unic de înregistrare (CUI) 43511483.

Astfel, am pregătit prezenta Politică privind utilizarea Cookie-urilor (“Politica”) cu scopul furnizării către dumneavoastră, în calitate de utilizator al Website-ului, de informații cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea de Cookie-uri prin intermediul Website-ului în conformitate cu prevederile legale aplicabile, de exemplu cele din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice („Legea nr. 506/2004”) și din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ori în caz că aveți întrebări privitoare la prezenta Politică, ne puteți contacta la datele de contact indicate mai sus ori prin intermediul responsabilului nostru cu protecția datelor cu caracter personal astfel: E-mail: contact@odero.ro

B. CE SUNT COOKIE-URILE?

B.1 DESPRE COOKIE-URI ȘI ANUMITE TIPURI DE COOKIE-URI

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt create automat de către browser-ul dumneavoastră de internet (de ex. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) și stocate pe dispozitivul dumneavoastră (de ex. laptop, tabletă, smartphone) atunci când vizitați un website, inclusiv acesta. Așadar, în aceste fișiere text – Cookie-uri se stochează informații apărute ca urmare a accesării unui website și sunt, în multe cazuri, în legătură cu dispozitivul, browser-ul de internet, sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat pentru a accesa un website anume. Acest lucru nu înseamnă că putem să vă identificăm în mod direct. De regulă, folosirea Cookie-urilor are în vedere creșterea gradului de confort al utilizatorului atunci când vizitează un website.

Cookie-urile sunt create prin solicitarea emisă de către un web server unui browser de internet atunci când acesta din urmă afișează un anumit website. Website-ul transmite informații către browser-ul de internet, iar acesta creează un fișier text; de fiecare dată când utilizatorul accesează din nou respectivul website, browser-ul de internet accesează și transmite acest fișier către un web server.

Crearea Cookie-urilor este “pasivă” în sensul că necesită instalarea pe dispozitivul vizitatorului website-ului a unor programe software complexe, viruși sau spyware și nici nu permite accesarea informațiilor de pe hard drive-ul utilizatorului (vizitatorului website-ului).

Cookie-urile fac posibilă, printre altele, recunoașterea dispozitivului utilizatorului/ vizitatorului unui website. Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face unele website-uri imposibil de folosit sau cu funcționalități limitate. De exemplu, neutilizarea Cookie-urilor poate însemna că nu veți mai primi publicitate pe Website care ține cont de preferințele și interesele dumneavoastră evidențiate prin comportamentul de navigare.

Fiecare Cookie este dedicat browser-ului de internet pe care îl utilizați pe computerul sau pe dispozitivul dumneavoastră mobil, așadar, dacă vizitați Website-ul de pe mai multe dispozitive sau browsere de internet, Website-ul va plasa Cookie-uri separate, pe fiecare dispozitiv și browser de internet în parte.

Exemple de întrebuințări ale Cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Acces la conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului website-ului - categorii de știri, hărți, rularea de aplicații multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri (astfel se creeză o experiență de navigare mai eficientă și mai plăcută);
 • Facilități precum reținerea parolelor, preferințele de limbă;
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet;
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator;
 • Măsurarea utilizării website-ului și culegerea de informații despre utilizarea website-ului, cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un web-site (de exemplu: prin motoare de cautare, direct din alte website-uri etc.).

Se poate distinge între următoarele categorii de Cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de Cookie-uri al browser-ului de internet pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului de internet (de ex. în momentul logării/ delogării (de) pe un cont de webmail sau (de) pe rețele de socializare).
 • Cookie-uri persistente - acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru un Cookie).

De asemenea, se poate distinge între:

 • Cookie-uri esențiale, care sunt necesare pentru ca un website să funcționeze;
 • Cookie-uri de performanță (non-esențiale, opționale), care, de exemplu, contribuie la îmbunătățirea accesibilității unui website, oferind o mai bună experiență de navigare utilizatorului.

Având în vedere ultima modalitate prezentată de a distinge între Cookie-uri, durata de viață a unui Cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele Cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul Cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește website-ul, pe când alte Cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe website (Cookie-uri persistente). Totuși, este posibilă și ștergerea Cookie-urile de către utilizator (vizitatorul website-ului) prin utilizarea setărilor browser-ului de internet ori prin alte mijloace (de exemplu, mecanisme de tipul Do Not Track sau prin funcțiile proprii ale website-ului vizitat).

Alte tehnologii care îndeplinesc funcții similare Cookie-urilor includ:

 • etichetele monopixel, cunoscute și sub denumirea de semnalizatoare web, etichete web și GIF-uri transparente.
 • ETag-urile, care sunt valori unice utilizate pentru memorarea în cache a website-ului și care îi permit vizitatorului unui website să fie recunoscut cu ocazia accesărilor ulterioare.
 • Scripturile care sunt coduri integrate în unele din website-uri și care oferă furnizorului de cod anumite informații despre browser-ul de internet al utilizatorului.

Ce sunt Cookie-urile de la terțe părți?

Fiecare Cookie are un „proprietar” - website-ul/ domeniul de Internet care plasează respectivul Cookie.

Cookie-urile proprii (first party) sunt plasate de către website-ul/ domeniul de Internet accesat de către utilizator (a cărui adresă apare în bara de adrese a browser-ului de internet).

Cookie-urile de la terțe părți (third party) este plasat de către un alt website/ domeniu de internet decât cel accesat de către utilizator; acest lucru înseamnă că website-ul accesat conține și informații provenind de la un (alt) website terț – spre exemplu, un banner publicitar care apare pe website-ul accesat.

Astfel, noțiunea de Cookie de la terțe părți se referă la un Cookie plasat de către un operator distinct față de cel care operează website-ul web vizitat de către utilizator. Cookie-urile de la terțe părți nu sunt strict necesare website-ului accesat, întrucât ele sunt, de regulă, asociate unui serviciu distinct față de cel care a fost „solicitat” în mod explicit de către utilizator (prin deschiderea website-ului accesat).

Așadar, anumite secțiuni de conținut de pe website-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți (de ex., o înregistrare video, o reclamă), context în care aceste terțe părți pot plasa, de asemenea, Cookie-uri prin intermediul website-urilor gazdă (website-urile accesate de utilizatori).

Terțelor părți care dețin Cookie-uri le revin obligații proprii de respectare a legislației privind Cookie-urile și, dacă e cazul, privind prelucrarea de Date Personale.

B.2 CE COOKIE-URI FOLOSIM?

În tabelul de mai jos găsiți informații referitoare la Cookie-urile pe care le folosim, inclusiv durata lor de operare și, acolo unde este cazul, dacă terțe persoane pot avea acces la acele Cookie-uri.

De asemenea, pentru eliminarea unor Cookie-uri , vă rugăm să consultați Secțiunea B.4 Încetarea funcționării ori stocării unor Cookie-uri, de mai jos.

B.3 INFORMAȚII SUPLIMENTARE REFERITOARE LA COOKIE-URILE FOLOSITE

Cu caracter general, având în vedere și cele prezentate în tabelul de mai sus, Website-ul nostru poate să utilizeze următoarele Cookie-uri:

 • Cookie-uri necesare/ funcționale;
 • Cookie-uri de preferințe
 • Cookie-uri de statistici;
 • Cookie-uri de marketing;

In următoarele scopuri:

 • Pentru a reține informațiile pe care le introduceți pe diferite pagini, pentru a nu fi nevoie să introduceți de fiecare dată toate detaliile;
 • Pentru a păstra preferințe precum limba, locația, numărul de rezultate ale căutarii de afișat;
 • Pentru a stoca anumite informații despre dispozitivul și browser-ul de pe care vizitați Website-ul în vederea afișării video optime;
 • Pentru a depista utilizarea greșită a Website-ului și a serviciilor noastre, spre exemplu prin înregistrarea mai multor încercări consecutive nereușite de conectare;
 • Pentru a da posibilitatea să oferiți feedback pe Website.
 • Pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea Website-ului și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează acest Website, precum și serviciile oferite de către noi prin Website, întrucât Cookie-urile ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe Website, dar și pentru a face următoarea vizită mai placută.

Acestea sunt realizate prin intermediul Cookie-urilor prin metode diverse, precum: (i) utilizarea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem modul în care un utilizator beneficiază de Website, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor; (ii) în momentul autentificării unui utilizator pe un Website, datele de autentificare sunt stocate într-un Cookie, astfel că utilizatorul poate accesa ulterior respectivul website fără a fi nevoit să se autentifice din nou; (iii) stocarea de informații referitoare la activitățile desfășurate de utilizator pe o anumită pagina a Website-ului, astfel încât acesta să își poată relua ușor respectivele activități la o accesare ulterioară a Website-ului; Cookie-urile indică web server-ului ce pagini trebuie să arate utilizatorului, astfel încât acesta sa nu fie nevoit să își amintească acest lucru sau să navigheze întregul Website de la început; (iv) cookie-urile pot stoca informații referitoare la produsele/ serviciile rezervate/ accesate de către utilizator; (v) monitorizarea activităților online ale utilizatorului și crearea unui profil de utilizator, care poate fi apoi folosit în scopuri de marketing; spre exemplu, pe baza Cookie-urilor se pot identifica produsele și serviciile agreate de către un utilizator, aceste informații servind ulterior la transmiterea de mesaje publicitare adecvate către respectivul utilizator.

Mai jos vom reda mai mult informații despre Cookie-urile pe care le folosim, conform clasficarii de mai sus:

 • 1. Strict necesare (functionale) - Cookie-urile necesare ajuta la a face un site utilizabil prin activarea functiilor de baza, precum navigarea in pagina si accesul la zonele securizate de pe site. Site-ul nu poate functiona corespunzator fara aceste cookie-uri. Aceste Cookie-uri permit, de exemplu, identificarea dispozitivelor pentru realizarea unei comunicări, numerotarea pachetelor de date pentru trimiterea acestora în ordinea solicitată și detectarea erorilor de transmisie sau a pierderilor de date.
 • 2. Preferinte - Cookie-urile de preferinta permit unui site sa isi aminteasca informatii care se modifica dupa modul in care se comporta sau arata site-ul, precum limba dvs. preferata sau regiunea in care va aflati.
 • 3. Statistici - Cookie-urile de statistica ii ajuta pe proprietarii unui site sa inteleaga modul in care vizitatorii interactioneaza cu site-urile prin colectarea si raportarea informatiilor in mod anonim.
 • 4. Marketing - Cookie-urile de marketing sunt utilizate pentru a-i urmari pe utilizatori de la un site la altul. Intentia este de a afisa anunturi relevante si antrenante pentru utilizatorii individuali, asadar ele sunt mai valoroase pentru partile terte care se ocupa de publicitate. Utilizam apoi aceste informatii pentru a-ti arata reclame si pagini care credem ca te pot interesa, pentru a individualiza modul in care comunicam cu tine sau pentru a individualiza continutul comunicarilor pe care vi le trimitem. Daca preferati, puteti opta pentru a renunta la acestea. Individualizarea continutului inseamna ca acesta include informatii care reflecta interesul pe care l-ati aratat fata de continutul paginilor noastre sau oferte ori promotii care credem ca v-ar putea interesa, si pentru a imbunatati modul in care raspundem la necesitatile voastre.

Mai jos regasiti o alta clasificare a Cookie-urilor pe care le foloseste website-ul nostru. Vă rugăm să aveți în vedere că unele Cookie-uri pot să facă parte din mai multe categorii de Cookie-uri, de exemplu, să fie Cookie neesențial, Cookie de sesiune și Cookie de audiență.

 • Cookie-uri de sesiune
  Paginile unui website nu au memorie, astfel că un utilizator care navighează de la o pagină web la alta a aceluiași website va fi considerat de către website drept un nou utilizator. Cookie-urile specifice unei sesiuni stochează, de regulă, un identificator care permite utilizatorului să treacă de la o pagina web la alta fără să fie nevoie să introducă de fiecare dată informațiile de identificare (de ex nume de utilizator, parola).
  Cookie-urile de sesiune sunt stocate în memoria dispozitivului (de ex. smartphone) utilizatorului numai pe durata unei sesiuni de navigare pe Internet și sunt șterse automat în momentul în care web browser-ul este închis. Pot deveni inaccesibile și dacă sesiunea a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp.
 • Cookie-uri persistente (permanente, stocate)
  Cookie-urile persistente sunt stocate în dispozitivul utilizatorului și nu sunt șterse atunci când sesiunea de navigare este încheiată. Aceste Cookie-uri pot reține preferințele utilizatorului, astfel încât acestea să poată fi utilizate în cadrul unei alte sesiuni de navigare pe Internet.
  Cookie-urile persistente pot fi folosite pentru identificarea utilizatorilor individuali și, astfel, pentru analizarea comportamentului online al utilizatorilor. Ele pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui website, timpul (în medie) petrecut pe o anumită pagină, și, în general, performanța unui website.
  O altă utilitate a acestor Cookie-uri este cea dată de faptul că atunci când utilizatorul accesează un website pentru prima dată, acesta este prezentat în modul implicit. Ulterior, utilizatorul selectează o serie de preferințe, care sunt apoi reținute de către Cookie-uri și folosite când utilizatorul accesează din nou website-ul respectiv. Spre exemplu, un website își oferă conținutul în mai multe limbi. La prima vizită, utilizatorul selectează limba engleză, iar website-ul reține această preferință într-un Cookie. Atunci când utilizatorul vizitează din nou site-ul respectiv, conținutul va fi afișat automat în limba engleză.
  Așadar, pe lângă informațiile de autentificare, Cookie-urile persistente pot reține și detalii referitoare la limba și tema selectate pe Website, preferințe privind meniul Website-ului, pagini favorite în interiorul unui Website-ului, etc.
  Cookie-uri persistente sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă de timp anume. De exemplu, dacă vizitați din nou Website-ul pentru a folosi serviciile noastre, sistemul recunoaște că ați mai vizitat Website-ul. Aceste Cookie-uri sunt șterse automat după o perioadă definită de timp, dar dumneavoastră aveți și posibilitatea să le ștergeți când apreciați; mai multe informații despre cum puteți șterge Cookie-urile găsiți mai jos.
 • Cookie-uri de audiență
  Aceste Cookie-uri ne ajută să înțelegem interacțiunile cu Website-ul și performanța acestuia, de fiecare dată când un utilizator vizitează Website-ul, se generează un Cookie de analiză a utilizatorului. Acest Cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest Website până acum, iar browser-ul de internet ne va spune dacă aveți acest Cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Cookie-urile de audiență permit monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest Website, acest Cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, el este folosit doar în scop statistic/ pentru a cunoaște volumul vizitatorilor pe site. Dacă sunteți înregistrat putem ști, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul - aceste din urmă informații și date fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica generală de protecție a datelor cu caracter personalși, în general, prevederilor legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
 • Cookie-uri pentru înregistrare
  Atunci când doriți să vă înregistrați pe acest Website, generăm un Cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste Cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, aceste Cookie-uri ne permit să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu numele dumneavoastră de utilizator.
  În cazul în care ați selectat opțiunea “păstrează-mă autentificat”- acest Cookie permite să intrați în cont fără a vă mai conecta prin elemente de identificare, situație recomandată doar în cazul în care dispozitivul este folosit de un singur utilizator, dar acest Cookie poate fi șters din dispozitiv prin modificarea setărilor browser-ului de internet folosit.
  Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest Cookie se va șterge automat cand veți închide browser-ul de internet sau dispozivitul folosit pentru a vizita Website-ul (de ex. computerul).
 • Cookie-uri de la terțe părți
  Lucrăm cu terțe entități care pot seta propriile Cookie-uri pe Website, spre exemplu, rețele publicitare și furnizori de servicii externe precum cele de analiză a traficului pe Internet.
  Aceste Cookie-uri pot fi statistice/ de performanță sau Cookie-uri pentru publicitate/ de targetare. Token exclude orice răspundere pentru modul în care aceste terțe entități utilizează Cookie-urile pe care le plasează. În privința Cookie-urilor terțelor părți, vă rugăm să consultați politicile acestora, precum și să vă adresați acestora pentru alte informații.
  Vă rugăm să consultați tabelul de mai sus cu privire la Cookie-uri de la terțe părți.
  De asemenea, vă informăm că prin acceptarea de a contracta un anumit serviciu prin intermediul Website-ului ori de a efectua o anumită acțiune care implică și alte părți entități decât Token, vă asumați că ați consultat și sunteți de acord cu notele de informare cu privire la protecția Datelor Personale, cu privire la Cookie-uri, precum și alte documente relevante (de ex. Termeni și Condiții) ale Token și ale terțelor părți implicate și că vă asumați faptul că sunteți în poziția de a acționa informat, clar, într-un mod specific și liber cu privire la acest serviciu/ acțiune. Mai mult, Token nu va fi responsabilă pentru niciun prejudiciu care derivă dintr-o acțiune ori lipsa de acțiune a unei terțe părți.
 • Cookie-uri de urmărire și cele generate de plugin-urile rețelelor sociale
  Cookie-urile de urmărire permit terților entități să furnizeze servicii, în primul rând de publicitate. Acesta este cazul, de exemplu, pentru Cookie-urile care permit companiilor de publicitate să propună reclame personalizate adaptate intereselor vizitatorilor, inclusiv dumneavoastră, în funcție de istoricul navigării pe Internet si pe Website.
  Raportat la alte criterii de distincție între Cookie-uri, acestea sunt Cookie-uri neesențiale, astfel că pentru aceste Cookie-uri este nevoie să vă dați acordul/ consimțământul. În acest sens, la accesarea Website-ului, ați avut posibilitatea de a vă da consimțământul pentru folosirea anumitor categorii de Cookie-uri.
  Tot în această categorie sunt și Cookie-urile pentru distribuirea conţinutului Website-ului pe reţele de socializare. Aceste Cookie-uri fac posibile partajarea şi aprecierea unui anumit conţinut, direct de pe Website, de către utilizatorii autentificaţi din mediile de socializare selectate.
  Pentru mai multe informaţii despre Cookie-urile setate de rețele de socializare şi despre datele pe care acestea le pot colecta, vă rugăm să consultați politicile acestora, precum și să vă adresați acestora pentru alte informații.
  În prezent, Website-ul integrează Cookie-uri de la următoarele rețele de socializare și Cookie-uri de urmărire: Facebook; Twitter; LinkedIn; YouTube; Instagram.

Acordarea consimțământului pentru folosirea Cookie-urilor

În baza legislației aplicabile, prin raportare și la articolul 6, alineatul (1), litera (a) din GDPR, folosim Cookie-uri pe Website în baza consimțământului dumneavoastră - cazul Cookie-urilor neesențiale. De asemenea, putem folosi și Cookie-uri în lipsa consimțământului dumneavoastră, în cazurile expres și limitativ prevăzute de legislația relevantă (de exemplu, potrivit articolului 4, alineatul (6) din Legea nr. 506/2004 - cazul Cookie-urilor esențiale).

Astfel, la accesarea Website-ului, ați avut posibilitatea de a vă da consimțământul pentru folosirea anumitor categorii de Cookie-uri, context în care am folosit un Cookie dedicat pentru a înregistra informațiile referitoare la exprimarea consimțământului dumneavoastră de a accepta utilizarea Cookie-urilor de către Token (i.e. Cookie-uri neesențiale). Amintim că unele categorii de cookie-uri sunt esențiale pentru funcționarea Website-ului și nu puteți opta în sensul de a le dezactiva, în timp ce alte categorii de Cookie-uri au utilități diferite și puteti alege ca acestea să fie folosite sau nu - acceptarea acestor din urmă categorii de Cookie-uri vă va oferi o experiență adaptată preferințelor dumneavoastră.

Puteți, însă, în orice moment, să vă retrageți consimțământul acordat potrivit opțiunilor menționate mai jos.

B.4 ÎNCETAREA FUNCȚIONĂRII ORI STOCĂRII UNOR COOKIE-URI

Puteți obține încetarea utilizării de către noi a Cookie-urilor ori eliminarea unor Cookie-uri de pe dispozitivul dumneavoastră prin mai multe metode, descrise mai jos.

În cazuri particulare (de ex. acțiuni judiciare ori investigații de la autorități publice), informații despre Cookie-uri pot fi stocate pe o perioată mai mare, în raport de necesitățile impuse de fiecare caz. De exemplu, în cazul în care acestea ar fi necesare pentru scopuri legate de protecția juridică a Token (de ex., în cazul unui litigiu), datele pot fi stocate pe durata perioadei de prescripție (în general de 3 ani).

Setările browser-ului de internet

În general, un browser de internet oferă utilizatorilor posibilitatea de a schimba și administra setările privind utilizarea Cookie-urilor: să vedeți ce Cookie-uri aveți și să le ștergeți în mod individual; să blocați Cookie-uri ale unor terțe părți; să blocați Cookie-uri ale anumitor site-uri; să blocați setarea tuturor Cookie-urilor; să ștergeți toate Cookie-urile atunci când închideți browserul.

Dacă optați pentru ștergerea/ dezinstalarea Cookie-urilor, trebuie să aveți în vedere că este posibil ca eventuale preferințe să se piardă, ca numeroase website-uri (inclusiv Website-ul nostru) să nu funcționeze în mod adecvat, iar transmisiunile de date pe Internet să întâmpine probleme.

În cazul în care doriți să eliminați fișierele de tip Cookie stocate pe dispozitivele dumneavoastră și să configurați browserul dumneavoastră de internet astfel încât să refuze fișiere de tip Cookie, puteți să utilizați setările privind preferințele din browser-ul dumneavoastră de internet. Puteți găsi setările de navigare referitoare la fișiere de tip Cookie în meniurile „Opțiuni”, „Instrumente” sau „Preferințe” din browserul de internet pe care îl utilizați. Pentru a obține mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-urile web ale web browserelor dumneavoastră: Setări Cookie-uri în Internet Explorer - Internet Explorer; Setări Cookie-uri în Firefox - Firefox; Setări Cookie-uri în Chrome - Chrome; Setări Cookie-uri în Safari - Safari; Setări Cookie-uri în Edge - Edge; Setări Cookie-uri în Opera - Opera.

În cazul altui browser de internet, pentru a afla setările aferente acestuia, puteți accesa website-ul dezvoltatorului acelui browser de internet.

Mecanismul de gestionare al Cookie-urilor din cadrul Website-ului

Website-ul cuprinde un mecanism de gestionare al Cookie-urilor care nu sunt esențiale, iar în cazul în care v-ați exprimat acordul pentru utilizarea unor Cookie-uri, puteti să vă retrageți acest acord ori să îl ajustați prin intermediul acestui mecanism.

Alte măsuri

De asemenea, puteți utiliza plug-in-uri de blocare a Cookie-urilor, care pot fi instalate în cadrul browser-ului de internet.

C. SECURITATE

Ca parte a administrării Website-ului, am luat măsuri tehnice și organizatorice având în vedere un nivel de securitate corespunzător riscurilor prezentate prin utilizarea de Cookie-uri.

Cu toate acestea, în ceea ce privește informațiile transmise prin Internet, Internetul este un sistem deschis, de aceea nu se poate garanta securitatea oricăror informații pe care o persoană le transmite pe sau prin intermediul Website-ului sau pe care le menținem altfel.

D. MODIFICĂRI

Această Politică poate fi actualizată. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, fără preaviz, conţinutul Politicii şi modul de utilizare a Cookie-urilor.

Când vom face acest lucru, vom posta pe Website noua formă a Politicii, astfel încât să aveți întotdeauna acces la detalii despre Cookie-urile pe care le utilizăm și alte aspecte în legătură cu acestea. Orice astfel de modificare, materială sau de altă natură, va intra în vigoare de la data publicării noii versiuni a Politicii pe Website.

Dacă nu sunteți de acord cu Politica revizuită, puteți să vă schimbați preferinţele de utilizare a Website-ului ori a browser-ului de Internet sau să nu mai accesați Website-ul.

E. ALTE SITE-URI WEB

Website-ul conține linkuri către alte site-uri web. Această Politică se aplică numai în cazul acestui Website, astfel încât, dacă vizitați și alte website-uri, trebuie să citiți politicile și alte informații relevante aplicabile acelor website-uri și sunteți supuși prevederilor acestora. Așadar, Token nu își asumă vreo obligație și nu este responsabilă pentru modul cum aceste website-uri terțe functionează; pentru orice pretenții ori cereri în legătură cu aceste website-uri, vă rugăm să vă adresați deținătorilor/ operatorilor acelor website-uri.